Překlady a marketing         

 Arab.cz

Překladatelství, soudní tlumočnictví, marketing.

Silné zázemí v arabských zemích, znalost arabského trhu a specifik arabské mentality.

Vedení jednání na nejvyšší profesionální úrovni, velký všeobecný a politický přehled.
 

Poskytování poradenských služeb v souladu se standardy dané země.

Překlady a tlumočení - i soudní.

Marketing a průzkum trhu pro Vaše projekty, výrobky, příp. služby na arabském trhu.

Vybudování obchodního zastoupení, vyhledání vhodných obchodních partnerů.

Pomoc při založení firmy v arabských zemích.

Zřízení kanceláře včetně požadovaného vybavení, vyhledání a zajištění personálního obsazení.

Přímé zobchodování Vašich výrobků, know-how, příp. služeb na arabském trhu.

 

Silné zázemí v SAE a Saudské Arábii.

 

                                                                                                                                  

Nabízíme zkušenosti, spolupráce a kontakty s mnoha významnými firmami a se zastupiteli obcí jak u nás, tak v arabském světě,

Ve spolupráci Vámi najdeme vždy vhodnou cestu vedoucí k dosažení úspěchu.

  Fotografie z cest
 

Ing. Talat Ameir

____________________________________________________________________________________________

Ing.Talat Ameir, 702 00 Ostrava
Tel.:+420 775 177717

abcentre.net@gmail.com